Przejdź do głównej treści strony

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego jest efektem porozumienia o współpracy zawartego między Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytut Spraw Publicznych) z Gminą Miejską Kraków - Urzędem Miasta Krakowa na lata 2015-2018. Projekt finansowany jest ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa, a także z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działania po stronie urzędu koordynowane są przez Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS).

Celem zawartego porozumienia (obowiązującego do 31 grudnia 2018 roku) jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy Miastem a Uniwersytetem przy realizacji wspólnego projektu na rzecz wzmocnienia potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa.

Współpraca, o której mowa będzie polegała w szczególności na: wzajemnej wymianie informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzeniu wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych realizowanych przez Miasto, rozwijaniu funkcji instytucji dialogu obywatelskiego oraz ich wizerunku medialnego.

Głównymi celami projektu są:
- obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego,
- diagnozowanie problemów,
- przygotowanie rekomendacji.

Projekt ma przysłużyć się wdrażaniu modelu naukowo-dydaktycznego opartego na procesach: badanie – wdrożenie – edukacja.

Partnerzy projektu Partnerzy projektu

Gmina Miejska Kraków

Partnerem projektu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego i zarówno głównym podmiotem finansującym jego działania jest Gmina Miejska Kraków. Działania po stronie Urzędu Miasta Krakowa koordynowane są przez Wydział Spraw Społecznych oraz podlegający pod niego Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS). Ośrodek został powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa w 2006 r. Jego celem jest koordynowanie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności: wspieranie trzeciego sektora i współpraca z jego przedstawicielami, rozwój wolontariatu, współorganizacja szkoleń oraz inspirowanie wydarzeń i imprez integrujących społeczność lokalną. MOWIS przede wszystkim pełni rolę podmiotu aktywizującego społeczeństwo obywatelskie oraz służy rozwijaniu form współpracy samorządu z krakowskimi organizacjami pozarządowymi.

 

 

MOWIS 

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS) jest odpowiedzialne m.in. za następujące zadania: 
• koordynowanie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
• udostępnianie biur i sal szkoleniowych na potrzeby projektów społecznych,
• prowadzenie miejskiego portalu internetowego ngo.krakow.pl,
• realizację projektów i programów partnerskich,
• organizację otwartych konkursów ofert,
• wspieranie partycypacji społecznej,
• prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
• koordynację zadań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej promowanie idei wolontariatu i wspieramy integrację środowiska NGOs.

DANE KONTAKTOWE MOWIS:

Biuro MOWIS 
os. Centrum C10
31 - 931 Kraków
tel: 12 616 78 00
fax: 12 616 78 13
e-mail: mowis@um.krakow.pl

Więcej informacji na temat Partnera znajdą Państwo na stronie Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedna z najlepszych placówek naukowych i dydaktycznych. Instytut przyciąga znakomitych, kreatywnych, otwartych i chętnych do działania studentów. IDMIKS to miejsce, gdzie można poznać ciekawych ludzi, zarówno studentów, jak i wykładowców. Wyróżnia nas bogaty program zajęć praktycznych i zawodowych prowadzonych przez fachowców z różnych branż medialnych, a studenci mogą wybierać różnorodne i ciekawe specjalizacje zawodowe.

 

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego został powołany decyzją Senatu UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej 25.06.1997 r. w celu kształcenia menedżerów dla sektora publicznego oraz prowadzenia badań dotyczących spraw publicznych, dokumentowania przemian, analizowania i poszukiwania optymalnych metod zarządzania w administracji publicznej, zwłaszcza w sektorach kultury, mieszkalnictwa, gospodarki przestrzennej, edukacji, bezpieczeństwa, a także współdziałania służb publicznych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz zarządzaniu rozwojem gmin i regionów.

W przygotowaniu i realizacji programów dydaktycznych oraz badawczych Instytut Spraw Publicznych współpracuje z władzami miejskimi, regionalnymi i resortowymi oraz organizacjami obywatelskimi wspierającymi modernizację sektora publicznego.

 

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa UJ rozwija dziennikarskie zainteresowania studentów, budzi w nich ukryte pokłady kreatywności, realizuje najbardziej zakręcone pomysły i podejmuje szalone inicjatywy, próbując zachęcić do nich jak najwięcej osób.

Ponadto skłania studentów do praktycznego podejścia do dziennikarstwa oraz do zdobycia doświadczenia, które z pewnością wykorzystają w swojej dalszej medialnej drodze.

Działalność Koła ma na celu odkrywanie nowych umiejętności i rozwijanie pasji studentów, dając dojść do głosu skrywanym talentom oraz nawiązując cenne kontakty.

Koło tworzy coś z niczego - jego przedstawiciele owocnie wykorzystują czas studiów, świetnie się bawią i zawierają długoletnie przyjaźnie.

Koło Naukowe Focus propaguje piękną naukę jaką są Metody i Techniki Badań Społecznych oraz działa na rzecz studenckiej społeczności UJ.

Celem działania koła jest prowadzenie oraz analiza badań o naturze społecznej. Koło Naukowe Focus wyróżnia interdyscyplinarne podejście do przedmiotu oraz ludzie spełniający w działaniu koła własne pasje i marzenia.

 

Koło Naukowe MERITUM działa od 2003 roku przy Instytucie Spraw Publicznych UJ. Zrzesza studentów zarządzania w sektorze publicznym oraz zarządzania kulturą, jak i wszystkich zainteresowanych tą tematyką. MERITUM to miejsce, gdzie studenci mogą sprawdzić się w roli organizatora wydarzeń, nawiązać ciekawe znajomości i realizować własne projekty. Aktywne uczestnictwo w pracach koła pozwala zdobyć doświadczenie, które może pomóc przyszłym absolwentom uczelni wyższej zdobyć wymarzoną pracę. W MERITUM realizowane są projekty naukowe, kulturalne, edukacyjne. Koło zajmuje się organizacją konferencji, paneli dyskusyjnych, spotkań z ekspertami, szkoleń czy wypraw badawczych, a także wspieraniem działalności artystycznej studentów.