Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego (ODO) powstało z inicjatywy dr hab. Agnieszki Hess, prof. UJ, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, kierownik Zakładu Badań nad Mediatyzacją. Wspólnie z dr hab. Ewą Bogacz-Wojtanowską, prof. UJ, Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych, kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi, sprawują opiekę merytoryczną oraz koordynują prace osób zaangażowanych w projekt. Zawarcie porozumienia o współpracy przez Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej na lata 2015-2018 pozwoliło na wdrożenie projektu służącego obu partnerom.

Głównym celem projektu jest obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego, diagnozowanie problemów, przygotowywanie rekomendacji oraz propozycji ich rozwiązywania.

Przedmiot badań obejmuje następujące obszary:

a/ komunikowanie i obieg informacji pomiędzy uczestnikami procesów negocjowania i dialogu obywatelskiego (instytucje miejskie, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne itp.),

b/ formy dialogu obywatelskiego (konsultacje społeczne, wysłuchania publiczne, działalność komisji obywatelskich i Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego itp.),

c/ wizerunek medialny i odbiór społeczny uczestników dialogu obywatelskiego.

W projekt zaangażowani są pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Spraw Publicznych. W badania czynnie włączają się także członkowie Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa oraz Koła Naukowego FOCUS oraz Koła Naukowego Meritum.

Gmina Miejska Kraków-Urząd Miasta Krakowa to partner projektu i główny podmiot finansujący jego realizację.

Działania po stronie urzędu koordynowane są przez Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS).

 

Filmy zrealizowane w ramach projektu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.